Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUCHOWIE

I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE


& 1.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki z wyjątkiem psów przewodników.

& 2.

Zabrania się spożywania posiłków i napojów.

& 3.

Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu.

& 4.


W bibliotece prosimy o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

& 5.

Prawo korzystania

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Korzystanie
z wypożyczalni jest bezpłatne. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, wypełnić kartę zapisu
i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.

& 6.

Wypożyczanie

Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
Bibliotekarz może skrócić ustalony w & 6 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych).

& 7.

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowiązany jest: za zgodą dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie zwrócić ten sam tytuł książki lub dostarczyć zamiast niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

& 8.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do dyrektora.

& 9.

Przepisy końcowe

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor Biblioteki.
III. REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

& 10.


Prawo korzystania

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Tłuchowie przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w lokalach bibliotecznych GBP w Tłuchowie zawartych w Regulaminie Czytelni.
Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru czytelni internetowej na podstawie dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość (wpis obejmuje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód).
Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez 2 godz.
Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

& 11.

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.
Wynik wyszukiwania można wydrukować lub zapisać na płycie lub innym nośniku.

 

& 12.

Korzystanie ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

Użytkownik może korzystać na miejscu:
ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece,
z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych – do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na nośniku lub wydrukować.
Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

& 13.

Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

Użytkownikowi zabrania się:
-instalowania oprogramowania oraz dokonania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
Użytkownikowi zakazuje się wykorzystania Internetu do:
-przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwie,
-wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
-wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, -prowadzenia działalności komercyjnej, uruchamiania gier internetowych,
korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.
Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających.

& 14.

Odpowiedzialność użytkowników

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Tłuchowie na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki.

Podstawa prawna:

-Ustawa o bibliotekach/Dz.U. nr 85, poz.539/ z 1997 roku
– Statut Biblioteki zatwierdzony przez Radę Gminy Tłuchowo Uchwałą XXX/169/2006 z dnia 26 czerwca 2006r.

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kontakt

ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
tel. /54/ 287 64 37
gbp.tluchowo@nullinteria.pl

Licznik

  • 61954Odsłon razem:
  • 12Odsłon dzisiaj:
  • 27Odsłon wczoraj:
  • 524Odsłon miesięcznie: