Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gbp.tluchowo@nullinteria.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Kruszewska, kreska_11@nullonet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 287 64 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-22.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-605 Tłuchowo, ul. Sierpecka 26
Tel.: 54 287 64 37
E-mail: gbp.tluchowo@nullinteria.pl
Strona internetowa: biblioteka-tluchowo.pl

Skróty klawiszowe:

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. Niemniej, wszystkie strony serwisu mają zdefiniowanych sześć klawiszy skrótów:

  • Klawisz 1 – Strona główna
  • Klawisz 3 – Menu serwisu (Spis zawartości)
  • Klawisz 4 – Wyszukiwanie
  • Klawisz 8 – Warunki użytkowania
  • Klawisz 9 – Kontakt z wydawcą
  • Klawisz 0 – Oświadczenie o dostępności

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane – np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Dostępność architektoniczna

W 1948r. ówczesne władze państwowe wprowadziły zarządzenie tworzenia bibliotek publicznych. W tym właśnie czasie powstała Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, która do roku 1965 znajdowała się najpierw w przybudówce, a później na poddaszu, dawnego drewnianego budynku urzędu gminy. W 1965 roku bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku Wiejskiego Domu Kultury.
W 1991 roku bibliotekę ponownie przeniesiono – tym razem do „nowego” budynku urzędu gminy. Do października 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna znajdowała się w budynku Urzędu Gminy.

Nowa biblioteka

 

W 2011r. Biblioteka Publiczna otrzymała prezent; własny, nowy, przestronny obiekt dobudowany     do Gminnego Ośrodka Kultury.. Po dobudowaniu nowego obiektu, dnia 25 października 2011r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego lokalu biblioteki o pow. 248m.

W lokalu znajdują się: wypożyczalnia, sala zajęć grupowych, pokoje administracyjne, zaplecza oraz sanitariaty. Biblioteka umożliwia użytkownikom korzystać z 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu znajdujących się : 4 stanowiska na I piętrze w sali zajęć grupowych oraz 2 zestawy w wypożyczalni na parterze / dla czytelników starszych i niepełnosprawnych/. Nowoczesny sprzęt pozwala czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pogłębienie wiadomości oraz korzystanie z nowoczesnych form zdobywania informacji przy użyciu nowoczesnych programów multimedialnych. Biblioteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt taki jak telewizor 50 calowy, kino domowe, DVD
Rok 2012 był przełomowy w pracach informacyjno- bibliotecznych. W tym czasie biblioteka została wyposażona w komputerowy program MAK, umożliwiający stworzenie komputerowej bazy zbiorów bibliotecznych. Proces komputeryzacji znacznie usprawni działalność informacyjną biblioteki. Pozwoli na stworzenie dodatkowych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych. Lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Duża przestrzeń pomieszczenia w którym znajdują się regały z książkami sprawia łatwość do ich dostępu. Odpowiednie oświetlenie pomieszczeń powoduje dobrą widoczność księgozbioru, dobrą atmosferę do nauki, pracy i rozrywki. W dużej mierze wykorzystywana jest też sala zajęć grupowych znajdująca się na piętrze. Umożliwia organizowanie różnych wystaw, konferencji, szkoleń, konkursów tematycznych itp. Wyposażenie biblioteki daje możliwość zaprezentowania omawianych tematów w postaci pokazów, prezentacji, lub filmów edukacyjnych, a także możliwość z korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, co znacznie zwiększa efektywność podejmowanych działań. W sali zajęć grupowych odbywają się również zajęcia Świetlicy Środowiskowej.

 

 

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kontakt

ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
tel. /54/ 287 64 37
gbp.tluchowo@nullinteria.pl

Licznik

  • 61953Odsłon razem:
  • 11Odsłon dzisiaj:
  • 27Odsłon wczoraj:
  • 523Odsłon miesięcznie: