Archiwum miesiąca: październik 2019

„Noc bibliotek 2019 r.”

W dniu 25. 10. 2019 r. o godzinie 19.00 rozpoczęło się wydarzenie  pod nazwą „Noc bibliotek 2019 r.” W wydarzeniu udział wzięło ponad dwudziestu uczestników ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tłuchowo oraz pięciu opiekunów. Główna atrakcją wieczoru była gra „Szukanie skarbów”. Młodzież została podzielona na dwie drużyny, którym przewodziło dwóch opiekunów przebranych za Śnieżkę i Pocahontas. Grupy otrzymały zadania i wyzwania  a po ich wykonaniu dotarły do skrzyni skarbów. Poza „Szukaniem skarbów” uczestnicy spotkania  brali czynny udział w różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych. Zabawy nie było końca. Nad ranem wszyscy oprócz czuwających opiekunów udali się na spoczynek. Rano o godz 9.00 nastąpiło zakończenie „Nocy…”

 

Regulamin „Nocy Bibliotek 2019” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie

REGULAMIN „NOCY BIBLIOTEK 2019” W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TŁUCHOWIE

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Nocy Bibliotek jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie.
 2. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 3. Noc Bibliotek odbywa się w dniu 25- 26 października (tj. piątek- sobota) 2019 r., w godz. 19.00-09.00
 4. Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, ul. Sierpecka 26, 87- 605 Tłuchowo.
 5. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne.
 6. Noc Bibliotek to impreza otwarta dla grupy wiekowej 5-15 lat.

7.Regulamin Nocy Bibliotek dostępny jest stronie internetowej Biblioteki: www.gbp.tluchowo@nullinteria.pl

 

& 2 ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy Bibliotek jest dostarczenie Organizatorowi wydarzenia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego do 23. 10 .2019 r (środa);.
 2. Niepełnoletni uczestniczą w imprezie na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych, organizatora wydarzenia).
 3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń organizatora oraz opiekunów wydarzenia, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy Bibliotek.

 

 • 3 PROGRAM
 1. Powitanie uczestników, wyjaśnienie przebiegu tegorocznej NOCY BIBLIOTEK, układanie hasła,
 2. Wspólna gra „Kalambury”,
 3. Gra „Szukanie skarbów”.
 4. Posiłek (kolacja)- pizza.
 5. „Zabawa z książką”- czytanie książek dla uczestników wydarzenia.
 6. Tworzenie historyjek obrazkowych i ustnych.
 7. Gry planszowe, gry zespołowe i inne.
 8. Odpoczynek w Sali Zajęć Grupowych.
 9. Posiłek (śniadanie)- drożdżówka i herbata
 10. Zakończenie wydarzenia, podziękowanie uczestnikom.

 

 • 4 ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 1. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/ opiekun prawny udziela pisemnej zgody na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora: www.gbp.tluchowo@nullinteria.pl ;

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do udziału w Nocy Bibliotek jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat „Nocy Bibliotek” udziela Organizator wydarzenia pod nr tel. 784 854 038

 

 

Klauzula informacyjna – pracownicy GBP w Tłuchowie

 

Dane administratora

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie

 

 

Inspektor ochrony danych

 

 

Inspektorem ochrony danych w GBP w Tłuchowie jest: Elżbieta Bartoszewska

Dane kontaktowe do inspektora: Koziróg Leśny12A, 87-605 Tłuchowo, tel.602312234

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

 

Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

● Umowa o pracę.

● Przepis prawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b

 

 

 

Odbiorca danych osobowych

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego.

 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

 

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
w szczegółowych przepisach prawach.

 

W celach realizacji umowy dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu zakończenia  procesu ofertowania zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 

 

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

(możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

 

 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Wymóg, warunek podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celach realizacji umowy o pracę a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania umowy.

 

 

 

 

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

 

 

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

Noc bibliotek 2019

 

Kalendarz

październik 2019
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Kontakt

ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
tel. /54/ 287 64 37
gbp.tluchowo@nullinteria.pl

Licznik

 • 61953Odsłon razem:
 • 11Odsłon dzisiaj:
 • 27Odsłon wczoraj:
 • 523Odsłon miesięcznie: