„Noc bibliotek 2019 r.”

W dniu 25. 10. 2019 r. o godzinie 19.00 rozpoczęło się wydarzenie  pod nazwą „Noc bibliotek 2019 r.” W wydarzeniu udział wzięło ponad dwudziestu uczestników ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tłuchowo oraz pięciu opiekunów. Główna atrakcją wieczoru była gra „Szukanie skarbów”. Młodzież została podzielona na dwie drużyny, którym przewodziło dwóch opiekunów przebranych za Śnieżkę i Pocahontas. Grupy otrzymały zadania i wyzwania  a po ich wykonaniu dotarły do skrzyni skarbów. Poza „Szukaniem skarbów” uczestnicy spotkania  brali czynny udział w różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych. Zabawy nie było końca. Nad ranem wszyscy oprócz czuwających opiekunów udali się na spoczynek. Rano o godz 9.00 nastąpiło zakończenie „Nocy…”

 

Regulamin „Nocy Bibliotek 2019” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie

REGULAMIN „NOCY BIBLIOTEK 2019” W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TŁUCHOWIE

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Nocy Bibliotek jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie.
 2. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 3. Noc Bibliotek odbywa się w dniu 25- 26 października (tj. piątek- sobota) 2019 r., w godz. 19.00-09.00
 4. Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, ul. Sierpecka 26, 87- 605 Tłuchowo.
 5. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne.
 6. Noc Bibliotek to impreza otwarta dla grupy wiekowej 5-15 lat.

7.Regulamin Nocy Bibliotek dostępny jest stronie internetowej Biblioteki: www.gbp.tluchowo@nullinteria.pl

 

& 2 ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy Bibliotek jest dostarczenie Organizatorowi wydarzenia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego do 23. 10 .2019 r (środa);.
 2. Niepełnoletni uczestniczą w imprezie na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych, organizatora wydarzenia).
 3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń organizatora oraz opiekunów wydarzenia, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy Bibliotek.

 

 • 3 PROGRAM
 1. Powitanie uczestników, wyjaśnienie przebiegu tegorocznej NOCY BIBLIOTEK, układanie hasła,
 2. Wspólna gra „Kalambury”,
 3. Gra „Szukanie skarbów”.
 4. Posiłek (kolacja)- pizza.
 5. „Zabawa z książką”- czytanie książek dla uczestników wydarzenia.
 6. Tworzenie historyjek obrazkowych i ustnych.
 7. Gry planszowe, gry zespołowe i inne.
 8. Odpoczynek w Sali Zajęć Grupowych.
 9. Posiłek (śniadanie)- drożdżówka i herbata
 10. Zakończenie wydarzenia, podziękowanie uczestnikom.

 

 • 4 ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 1. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/ opiekun prawny udziela pisemnej zgody na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora: www.gbp.tluchowo@nullinteria.pl ;

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do udziału w Nocy Bibliotek jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat „Nocy Bibliotek” udziela Organizator wydarzenia pod nr tel. 784 854 038

 

 

Klauzula informacyjna – pracownicy GBP w Tłuchowie

 

Dane administratora

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie

 

 

Inspektor ochrony danych

 

 

Inspektorem ochrony danych w GBP w Tłuchowie jest: Elżbieta Bartoszewska

Dane kontaktowe do inspektora: Koziróg Leśny12A, 87-605 Tłuchowo, tel.602312234

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

 

Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

● Umowa o pracę.

● Przepis prawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b

 

 

 

Odbiorca danych osobowych

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego.

 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

 

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
w szczegółowych przepisach prawach.

 

W celach realizacji umowy dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu zakończenia  procesu ofertowania zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 

 

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

(możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

 

 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Wymóg, warunek podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celach realizacji umowy o pracę a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania umowy.

 

 

 

 

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

 

 

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

Noc bibliotek 2019

 

Przedszkolaki w Filii Bibliotecznej w Mysłakówku

Filia Biblioteczna w Mysłakówku rozpoczęła cykl spotkań pt. „Przedszkolaki w bibliotece”. Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały zasady korzystania   z zasobów biblioteki, a 25 września 2019 r. same stworzyły swoja biblioteczkę, w której znalazły się książki przeznaczone do czytania podczas kolejnych spotkań.

 

„Wypada poznać owada”- konkurs

W dniu 19. 09. 2019 r. o godz. 10.00 w naszej bibliotece odbył się konkurs edukacyjny „Wypada poznać owada” w ramach projektu „Grzybobranie na leśnej polanie- piękno jesiennej przyrody”. Do testu pisemnego przystąpiło 22 uczniów z klas  IV-VIII z Publicznych Szkół Podstawowych z Tłuchowa i Mysłakówka.  Komisja w składzie: Elżbieta Bartoszewska, Aneta Błaszczyk, Agnieszka Wiśniewska i Renata Krusińska sprawdziła testy i wyłoniła zwycięzców. Nagrody książkowe przyznano za I, II, III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Fundatorem nagród i upominków było Nadleśnictwo Skrwilno.

Wyniki konkursu:

I miejsce Nikola Kruszewska- uczennica  klasy VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

II miejsce Krzysztof Kozakiewicz- uczeń klasy VII z Publicznej Szkoły  Podstawowej w Tłuchowie

III miejsce Zofia Meller- klasa VII- uczennica klasy VII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie

„Leśne cudaki” w Filii Bibliotecznej w Mysłakówku

W dniu 17. 09. 2019 r. odbyły się zajęcia techniczne tworzone z darów jesieni przez Odział Przedszkolny w Mysłakówku. Spotkanie z maluchami miało miejsce w Filii Bibliotecznej w Mysłakówku u Pani Elżbiety Bartoszewskiej. Dzieci z ogromną pasją i  zaangażowaniem oraz pomysłowością zrobiły wraz z pomocą dorosłych ludziki z kasztanów, żołędzi, plasteliny itp.

 

„Leśne cudaki” w Gminnej Bibliotece w Tłuchowie

W dniu 16. 09. 2019 r. do biblioteki przyszły przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie w ramach projektu „Grzybobranie na leśnej polanie- piękno jesiennej Przyrody”. Dzieci wraz z nauczycielkami; pracownikami biblioteki i GOK-u oraz rodzicami tworzyły bardzo pomysłowe i kolorowe leśne ludki. Na zaproszenie przybył także pracownik nadleśnictwa Skrwilno Pan Robert Szawłowski, który przybliżył dzieciom tajemnice lasu. W bibliotece można obejrzeć wystawkę „Leśnych cudaków”.

 

 

Przedszkolaki w Filii Bibliotecznej w Mysłakówku

W dniu 12. 09. 2019 r. do biblioteki w Mysłakówku zawitały dzieci z przedszkola i zerówki na cotygodniowe spotkanie.

 

 

„Narodowe czytanie 2019. Nowele Polskie

W dniu 10. 09. 2019 r o godz 10.00 w naszej bibliotece odbyło się spotkanie inaugurujące akcję „Narodowe czytanie 2019” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku w całej Polsce czytano nowele polskie. Podobnie było i u nas. W wydarzeniu udział wzięło ponad sześćdziesiąt mieszkańców z terenu gminy Tłuchowo, w tym uczniowie szkół podstawowych i goście zaproszeni. Wszystkim  serdecznie dziękujemy.

 

„Grzybobranie na leśnej polanie- piękno jesiennej przyrody”

„Grzybobranie na leśnej polanie- piękno jesiennej przyrody”

plakat grzyby ost

Narodowe Czytanie 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w ósmej edycji Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, które w całej Polsce odbędzie się dnia 07.09.2019 r.

Ze względu na Odpust w Skępem w dniach 07-08.09. czytanie odbywać się będzie w dniu 10. 09. 2019 r przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie. Jeśli pogoda nie dopisze spotkanie przeniesiemy do czytelni biblioteki.

Zaczynamy od godz. 10.30.

Zegar

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

Kalendarz

Listopad 2019
P W Ś C P S N
« Paź    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Kontakt

ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
tel. /54/ 287 64 37
michalskakrystyna@nullinteria.pl

Licznik

 • 42384Odsłon razem:
 • 8Odsłon dzisiaj:
 • 14Odsłon wczoraj:
 • 789Odsłon miesięcznie: